DJI_0005-1200px

Sandnes Tomte­selskap

Pådriver. Tilrettelegger. Medspiller. Det er drivkraften og visjonen bak Sandnes tomteselskap for å bygge den beste byen. 
Sandnes tomteselskap er et kommunalt foretak eid av Sandnes kommune, som opererer på vegne av kommunen i alt som har å gjøre med tilrettelegging og salg av tomter.

Sandnes tomteselskap kjøper arealer av grunneiere, regulerer og tilrettelegger disse for utbygging, for så å selge byggeklare boligtomter til privatpersoner og felt for mer konsentrert utbygging til utbyggingsfirma. Tomter til offentlig formål selges til kommunen.
Kontaktinformasjon
Torgeir Ravndal
Tlf. +47 907 82 626
E-post: torgeir.ravndal@sandnes.kommune.no
ST-Liggende-logo1