UTVIKLINGSOMRÅDER  iSANDNES
Våre utviklinGsområder
Sandnes har idag en rekke bolig og næringstomter under utvikling. Størrelse varier fra et enkelt bygg til større byutviklingsprosjekter med både bolig, kontor og hotell som en del av reguleringsplanene.
VÅRE UTVIKLINGS-
OMRÅDER
Havneparken
Bolig & Næring : 153.000 kvm
/Utbyggere/SandnesTomte/cam_1_FINAL_20141107.jpg?x1=635&x2=4162&y1=469&y2=2615
Havnespeilet
Næring : 6.000 kvm
/Utbyggere/Masiv/Havnespeilet/0havnespeilet1.jpg
Sandnes omegn
Bolig
/Utbyggere/SandnesTomte/%20KLEIVANE.jpg?x1=5&x2=2462&y1=1729&y2=3297
Nye Sandnes Rådhus
Næring  :  11.000 kvm
/Utbyggere/SandnesKommune/Nytt%20raadhus/raadhuset-nyttbilde.jpg
Skeiane
Bolig / næring : 65.000 kvm
/Utbyggere/SandnesTomte/Superunion%20Architects_skeiane%20oversiktsbilde.jpg?x1=2275&x2=5688&y1=593&y2=3155
Øster Hus Arena
Næring : 4.500 kvm
/Aktuelt/03%20-%20TOP%20VIEW%20SANDNES%20ULF.jpg?x1=0&x2=3000&y1=599&y2=1742
Elveparken
Hotell og 700 boliger : 125.000 kvm
/Utbyggere/Selvaag/park%20fra%20luften.jpg
Nye Ruten
Næring/offentlig
/Utbyggere/SandnesTomte/ruten2016/R1_2%20bilde%20omraadeplan.jpg?x1=732&x2=2924&y1=1363&y2=2915
"Det er vi som bygger Sandnes"
Sandnes Tomteselskap
Sandnes Kommune
Øster Hus
Sparebank 1
Den gule banken, Sandnes Sparebank
Masiv
Axelar
Multiconsult
Sig. Halvorsen
Bolig Partner
Sparebank Vest
Elveparken
Skjæveland Gruppen