Elveparken

Elveparken er et av de aller største enkeltprosjektene i Sandnes sentrum, og vil gi plass til handel, kontor og boliger.
Området er den såkalte Warner-eiendommen.

"I Elveparken skal det bli plass til en stor park opp langs Storåna, et offentlig sted for opplevelser og avkobling på kafeer og restauranter tilknyttet parken. En park som blir en del av grøntdraget fra Vågen, via Sandvedparken, til Stokkelandsvannet. Det skal også gi plass til handel, kontor og boliger tilpasset de fleste målgrupper. Om det skulle bli etterspørsel etter en hotelltomt vil vi forsøke å få lagt til rette for det også", sier regionsjef for Selvaag Bolig Rogaland AS, Arnvid Nordstrand.

Tomteområdet tilhørende Elveprken skal omreguleres fra dagens formål til boliger og næring. Totalt planlegges det ut fra et totalareal på ca. 100.000 m2 hvorav ca. 50% av arealet blir næring og ca. 50% skal gi plass til ca. 600 boliger.

Fremdrift: Reguleringsarbeidet startet våren 2019 og håpet er å sluttføre dette arbeidet slik at boliger og næringsareraler kan legges ut for salg i 2021.
Antatt salgsstart: 2020
Areal: Ca. 100.000 m²
Boliger: Opptil 600 boliger
Inngang%20til%20park-revidert_logo
Beliggenhet
PROSJEKTUTVIKLERE
SBO_hovedlogo_farge
Kort om Selvaag Bolig
For mer informasjon om prosjektet ELVEPARKEN
AVA-Eiendom-Elveparken-Sandnes-AS
Kort om AVA