Havneparken

Havneparken Sandnes regnes blant landet mest spennende byutviklingsprosjekter. Her kommer forretninger, spisesteder, kontorer, boliger og hotell fordelt på hele 153.000 kvm.
sentrum nord
Havneparken Sandnes er lokalisert i den nordre delen av sentrum. Denne delen av byen har tradisjonelt sett vært nyttet til havnevirksomhet, industri, handelsvirksomhet for trelast- og byggevare, lager og annen handelsvirksomhet.
 
Totalt areal: 153.000 m²  (landareal)
Byggeareal: ca. 56.000 m²
•    Boliger    (ca. 350)  39.000 kvm
•    Handel/service/kultur  20.000 kvm    
•    Kontor/næring     75.000 kvm    
•    Hotell    8.000 kvm
Havneparken_sj%C3%B8plassen_credits%20SPACE%20GROUP
Området er under transformasjon og er på vei til å bli den mest attraktive bydelen i Sandnes. Sandnes rådhus ble offisielt åpnet i februar 2019, bygget har en størrelse på 11. 400 m2 BRA og har plass til 350 ansatte. Ovalen med 55 leiligheter og 400 m2 næringsareal er under bygging og skal være klar for innflytting våren 2020.  Sandnes kommune planlegger nytt parkeringshus som skal ha byggestart høsten 2019. Kruse Smith Eiendom planlegger salgsstart av sitt første boligprosjekt våren 2019.
Beliggenhet
prosjektutvikler
Sandenslauget-logoer
Kort om Sandnes Kommune
For mer informasjon om prosjektet - kontakt prosjektutvikler
www.sandnes-tomteselskap.no
"Havneparken skal bidra til å utvikle sentrum som et levende og attraktivt regionalt senter"