Havnespeilet

Havnespeilet er første trinn i en gigantisk transformasjon av Sandnes havn. Hovedleietaker i bygget er Den gule banken, Sandnes Sparebank.
Havneparken i Sandnes Indre havn i hjertet av Sandnes
Havnespeilt ble tatt i bruk i 2016 og ligger side ved side det nye rådhuset i Sandnes som ble tatt i bruk i 2019..
Kort avstand til offentlig kommunikasjon, varehandel og andre allmennyttige tjenester og fasiliteter.

Nytt rådhus er oppført på nabotomten
Sandnes havn har flyttet sin aktivitet nordover til Somaneset på Lura, og hele dagens havneområde skal omgjøres til Havneparken med kontorer, boliger, rådhus, restauranter og serveringssteder. 150.000 kvadratmeter sentrumsareal blir frigjort til butikker, spisesteder, kontorer og boliger. I og rundt Havneparken vil det bli omlegging av hovedvei, nye underganger samt bilfrie gater og underjordiske parkeringsanlegg.
Området er en del av "Framtidens byer" og skal preges av grønne allmenninger og små parker, torg, havnepromenade, brygger og bystrand.
 
Kunde: DSI / Havnespeilet / Masiv
Sted: Havneparken Sandnes
Størrelse: 6000 m2
Ferdigstilt: 2016

 
Havnespeilet-6
Beliggenhet
prosjektutvikler
Masiv-Bygg_logo
Kort om Masiv Bygg
For mer informasjon om prosjektet
www.masiv.no