logo-no-gauk
Isandnesfacebook
logo-no-gauk

Havnespeilet

Havnespeilet er første trinn i en gigantisk transformasjon av Sandnes havn. Hovedleietaker i bygget er Sandnes Sparebank.
Havneparken i Sandnes Indre havn i hjertet av Sandnes
Havnespeilt skal tas i bruk allerede i 2016 og ligger side ved side det nye rådhuset i Sandnes som planlegges skal stå ferdig året etter.
Kort avstand til offentlig kommunikasjon, varehandel og andre allmennyttige tjenester og fasiliteter. Havnespeilet oppføres på tomteområde A5

Nytt rådhus oppføres på nabotomten Sandnes havn flytter
sin aktivitet nordover til Somaneset på Lura, og hele dagens havneområde skal omgjøres til Havneparken med kontorer, boliger, rådhus, restauranter og serveringssteder. 150.000 kvadratmeter sentrumsareal blir frigjort til butikker, spisesteder, kontorer og boliger. I og rundt Havneparken vil det bli omlegging av hovedvei, nye underganger samt bilfrie gater og underjordiske parkeringsanlegg.
Området er en del av "Framtidens byer" og skal preges av grønne allmenninger og små parker, torg, havnepromenade, brygger og bystrand.
 
Kunde: DSI / Havnespeilet / Masiv
Sted: Havneparken Sandnes
Størrelse: 6000 m2
Ferdigstilt: 2016

 
Havnespeilet-6
Beliggenhet
prosjektutvikler
Masiv-Bygg_logo
Kort om Masiv Bygg
For mer informasjon om prosjektet
www.masiv.no
På hjørnetomta (A5) ut mot Gandsfjorden er Havnespeilet oppført.