NYE RUTEN

Lysningen er navnet på Sandnes sin nye festplass. 
"Lysning" ble av en enstemmig jury kåret frem som Rutens nye navn under en artitektkonkurranse som ble avholdt. En stor, lysende sirkel skal ramme inn festplassen på nye Ruten og være et landemerke godt synlig fra lufta.

Inne i sirkelen er det plass til sirkus, 17. mai og store utendørskonserter. Arkitektene la vekt på at Ruten skal fungere til hverdags og til fest.

PARKERINGSHUS I TO ETASJER
Sirkelen er omrammet av park, bybane, tog og buss. Under Ruten blir det parkeringshus i to etasjer. Vinnerforslaget vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i reguleringen.

Sandnes tomteselskap er tildelt oppgaven å lage områdeplanen for Ruten. 

Ruten er lokalisert mellom jernbanen i vest, kjøpesenteret Amfi i de gamle spinneribygningene i øst, tinghuset i nord og planlagt bolig/forretningsbygg i sør.

Området mellom bygningene utgjør ca. 30 dekar. Den er i dag et viktig transportknutepunkt for kollektivtrafikken og danner et viktig bindeledd mellom de ulike sentrumsområdene.

(Foto: Space Group)
"Sirkelen er omrammet av park, bybane, tog og buss. Under Ruten blir det parkeringshus i to etasjer. Vinnerforslaget vil danne grunnlaget for det videre arbeidet i reguleringen."
Beliggenhet
prosjektutvikler
Sandenslauget-logoer
Kort om Sandnes Kommune
For mer informasjon om prosjektet - kontakt prosjektutvikler
www.sandnes-tomteselskap.no