Nye Sandnes Rådhus

Det nye rådhuset, som får en enestående god plassering like ved fjordkanten, skal være et fyrtårn og forbilde for kommende bygg i området både arkitektonisk og som klimavennlig byggeri.
Rådhuset vil være et av de første byggene i Havneparken. Nybygget skal inneholde kjernefunksjoner for kommunen som bystyre- og formannskapssal, servicetorg og arbeidsplasser for ca. 350 ansatte. Det nye rådhusets plassering og betydning tilsier at dette vil bli et signalbygg med stort søkelys på det estetiske. 
Planlegging med hensyn til materialbruk, arealoptimalisering, miljø, passivhus og kollektivtilkomst er allerede i gang. 

Om prosjektet
"Felles grunn" tegnet av det tyske firmaet Code of Practice Architects GmbH er kåret som vinner av arkitektkonkurransen for nytt rådhus i Sandnes. "Utkastet er både monumentalt og nøkternt på samme tid. Det enkle bygningsvolumet er frigjort fra geometrien på omliggende gateløp, slik at gaterommet utvider seg i bredde og åpner seg mot sjøfronten", heter det blant annet i den fyldige rapporten fra juryen. Valget av "Felles grunn" var enstemmig.

(Foto: ​Code of Practice Architects)
Område: 11 000 m²
Antatt ferdigsstillelse: 2017/2018
Sentral beliggenhet i Sandnes
Nærhet til offentlig kommunikasjon
Sjøfront
Midt i fremtidig satsningsområde i Sandnes
Bystyret skal behandle saken 28. april og daglig leder av Sandnes Eiendomselskap KF Torbjørn Sterri regner med at byggearbeidet starter i løpet av neste år. Det nye rådhuset skal stå ferdig i 2018.
Nyttraadhus
Nyttraadhus1
raadhuset-nyttbilde
raadhuset-nyttbilde4
nyttraadhus2
nyttraadhus3
Beliggenhet
prosjektutvikler
Sandenslauget-logoer
Prosjektet utvikles i regi av Sandnes Kommune sitt eiendomsselskap, Sandnes Eiendom.
www.sandnes.kommune.no
Sentral og flott beliggenhet helt innerst i Vågen med Sandnes Sparebank som nærmeste nabo på østsiden mot sjøen.