Skeiane

Sandnes sitt gamle rådhus på Skeiane skal transformeres til en ny, liten bydel hvor unike naturkvaliteter og historiske bygninger skal være med å styrke områdets karakter.

En mikroby i byen

Rådhuset på Skeiane i Sandnes er et område mellom sentrum og periferi, by og natur. 

Prosjektet har som mål å knytte området tettere opp til sentrum gjennom Haakon 7s gate, og på samme tid holde et lokalsamfunn og identitet. Prosjektet er delt i tre hovedområder, områder som er store nok til å skape sin egen mikrourbanitet og sammen skape en kompleks helhet. Planen understreker at avstanden mellom bygningene er den høyeste prioritet, og legger premissene for den fremtidige utviklingen.

(Foto: Superunion)
Fremdrift: Områdeplanen forventes tatt opp til behandling i begynnelsen av 2016
Areal: ca 65 000 m²
Bolig, næring og offentlig
Superunion%20Architects_skeiane%20oversiktsbilde
"Prosjektet har som hovedmål å knytte området tettere opp til sentrum gjennom Haakon 7s gate, men på samme tid beholde et lokalsamfunn og en egen identitet. Prosjektet er delt inn i tre hovedområder som alle er store nok til å skape sin egen mikrourbanitet, samtidig som de sammen skaper en helhet."
- Utbygger / Arkitekt

 
Beliggenhet
prosjektutvikler
Sandenslauget-logoer
Kort om Sandnes Kommune
For mer informasjon om prosjektet - kontakt prosjektutvikler
www.sandnes-tomteselskap.no