logo-no-gauk
Isandnesfacebook
logo-no-gauk
Isandnesfacebook
logo-no-gauk
oegleandkvartalet-17

JA til nye Øglændskvartalet

05.03.2017 11:28

 Fylkesmannen i Rogaland mener Sandnes sentrum trenger fornying og sier derfor ja til Øglændkvartalet
Foto: Link Arkitektur

Politikerne har flere ganger sagt ja til Øglændkvartalet selv om prosjektet utfordrer både byggehøyder og vern i området med de strengeste vernebestemmelsen i Sandnes sentrum.

Rogaland fylkeskommune har derimot opprettholdt sin innsigelse fordi saltaket på Øglændsgården skal erstattes med en ny inntrukken etasje. Heller ikke mekling førte frem. Dermed blir det kommunaldepartementet som tar den endelige avgjørelsen om hvorvidt utbygger SPG Øglænd får realisere planene som er godkjent av bystyret.

Fraråder innsigelsen
Fylkesmannen som nylig har uttalt seg i saken, råder kommunaldepartementet til å si ja til planene slik de foreligger i dag. I et brev til departementet gir fylkesmannen råd om ikke å ta innsigelsen fra fylkeskommunen til følge. Begrunnelsen er at gjeldende plan, som ikke er 10 år, åpner for riving av hele Øglændkvartalet.

Vil grave til høsten
Knut Holte i Scandinavian Property Group, som representerer eierne, sier de ønsker de å starte rivingen starter så fort som mulig, men det er litt for tidlig å si nøyaktig når vi kan starte gravingen. Målet er salgsstart av leilighetene til høsten.

Kilde: Aftenbladet.no

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no (krever abonnement)
Sandnes kommune, Aftenbladet.no

SISTE 5 SAKER

GASELLEFINALEN FOR 2020

DRØMMER, SUKSESSER - OG GRØNNE TAK

3 bedrifter om Sandnes

500 meter særpreg

Nytt sentrum til glede for mange