R1_2%20bilde%20omraadeplan

Sandnes sitt byhjerte skal bli bilfritt

06.06.2016 09:21

 Fremtidsrettet, konkluderer byplansjef Bjørn Totland og arkitekt Ole Tonning om de nye bilfrie sentrumplanene i Sandnes.
Hele byhjertet i Sandnes skal bli bilfritt
Ingen parkering på Ruten, ingen busser inn Vågsgata, ingen biler i Elvegata og heller ingen biler i Havneparken. Sandnes sitt byhjerte vil endre karakter slår tomtesjefen i Sandnes Tomteselskap fast, Torgeir Ravndal. De har fått oppdraget med å lage områdeplanen, og han minner om forutsetningene som er gitt av politikerne:
 
  • Ruten-området skal være det viktigste kollektivknutepunktet
  • Ruten skal være en av regionens mest attraktive næringsadresser.
  • Ruten skal inneholde stor park med ulike aktiviteter.
  • Ruten skal binde sammen sentrumsområdene og være byens bindeledd til sjøen og havnen
r3 bilde omraadeplan

De myke trafikantene handler mest
Arkitekt Ole Tonning utdyper - Undersøkelser viser at bilbrukere handler mer de gangene de handler, men de handler sjelden.

- Gående og syklende handler mindre hver gang, men de handler oftere, og i sum handler de mer. Dessuten er de altså oftere innom, de er i byen, og det er jo nettopp det som er hensikten. Vi vil ha flere folk i byen, vi vil ha liv og under sirkelen, i havna og i butikkene, sier Tonning.

          Les mer om Nye Ruten-prosjektet Lysningen

- Tenk også på hvor mange arbeidsplasser vi vil tilføre Ruten ved nybygg der bussene står oppstilt i dag. Det blir fort tale om hundrevis som ikke bruker bil, men derimot får et aldeles utmerket kollektivtilbud, sier Torgeir Ravndal og legger til at alle tankene om oppsamling av busser under næringsbyggene, er skrinlagt.

Les mer om de spenstige planene på Aftenbladet.no  (ekstern link)

PDF
Sandnes tomteselskap, Sandnes kommune, Aftenbladet.no

SISTE 5 SAKER

Det syder i Sandnes

Det syder i Sandnes

– Flytt hit, bli millionær!

– Flytt hit, bli millionær!

Havremøllens hemmelighet: Maler seg til suksess

Havremøllens hemmelighet: Maler seg til suksess

Rørleggerbedriften som ble milliardbutikk

Rørleggerbedriften som ble milliardbutikk

Fra hobbyprosjekt til veksteventyr

Fra hobbyprosjekt til veksteventyr