DJI_0005-1200px

Elveparken

Elveparken Sandnes AS har forvaltning og drift av en eiendomsportefølge med et samlet areal på ca. 47. 000 kvm i Sandnes sentrum. Selskapet eies av AVA Eiendom AS og Selvaag Bolig ASA i fellesskap.
I tillegg til å forvalte eiendommene i Sandnes, jobber selskapet med et større utviklingsprosjekt som har fått navnet Elveparken. Prosjektet strekker seg over et tomtetareal på ca. 70 mål, midt i Sandnes sentrum. Elveparken vil bli en ny bydel, bestående av morderne arkitektur og gode uteområder. Det skal utvikles og oppføres i overkant av 100.000 kvadratmeter med en fordeling på ca. 50% bolig og ca. 50% næringsbygg. 

Etter at den nye sentrumsplanen i Sandnes ble vedtatt høsten 2019 er vi nå godt i gang med detaljregulering av første fase i Elevparken.

Kontaktinformasjon selvaag

Arnvid Nordstrand
E-post: ano@selvaagbolig.no

KONTAKTINFORMASJON AVA/ELVEPARKEN

Leif Nieuwejaar
E-post: leif@ava.no
SBO_hovedlogo_farge
AVA-Eiendom-Elveparken-Sandnes-AS