DJI_0005-1200px

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving.
Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av mer enn 2100 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Grensesprenger
I Multiconsult fokuseres det på at 100 års erfaring først og fremst skal bidra til å skape ny historie i samarbeid med selskapets kunder. Det handler om erfaring, rett kompetanse, effektiv prosjektstyring og riktig kompetansesammensetning hos selksapets medarbeidere. Både medarbeidere og kunder oppfordres derfor til å se muligheter der andre ser hindre – og å sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt.
Kontaktinformasjon
Gaute Christensen
E-post: gaute.christensen@multiconsult.no
Multiconsult