SE MULIGHETENE  iSANDNES
se mulighetene isandnes
Nyetableringer. Bedrifter i vekst. Nye boliger. Rivende utvikling. Mulighetenes by. Et regionalt tyngdepunkt. Velkommen til Sandnes!
Nyhetene har vært mange i Sandnes de siste årene. Store deler av sentrum har fått et ansiktsløft, med nytt rådhus, ny park og nye steder å møtes. Det har også vært storstilt utvikling av næringsarealer, næringsparker og boligområder. Og fortsatt er det mye i vente. Sandnes er en ung kommune med fremtiden foran oss. Det er et godt utgangspunkt når vi skal skape nye arbeidsplasser i fremtidsrettede næringer.

NYE ARBEIDSPLASSER OG BOLIGER
Nord-Jæren har opplevd sterk vekst over mange år, både befolkningsmessig og innenfor næringslivet. Etter hvert har en større del av utviklingen trukket sørover, og i Sandnes kommune er det fortsatt god plass til flere nye boliger og ny næringsvirksomhet. Frem mot 2040 ventes det 10.000 nye boliger, i bydelene og i sentrum.
VISSTE DU AT...
 
  • Sandnes har doblet innbyggertallet på 35 år. 
  • Sandnes kommune har passert 80.000 innbyggere og er Norges syvende største by.
  • Hver fjerde nye innbygger i Rogaland kommer til Sandnes.
  • En tredjedel av veksten i Rogaland de siste ti årene har skjedd i Sandnes. 
- Sandnes kommune er en aktiv, åpen og serviceinnstilt samarbeidspartner for næringslivet. Vi vil at bedriftene i kommunen vår skal gjøre det bra, og legger til rette for at både etablerte og nye virksomheter får gode rammebetingelser, sier næringssjef Nina Othilie Høiland i Sandnes. 
Utviklings­områder
Havneparken
Bolig & Næring : 153.000 kvm
/Utbyggere/SandnesTomte/cam_1_FINAL_20141107.jpg?x1=635&x2=4162&y1=469&y2=2615
Havnespeilet
Næring : 6.000 kvm
/Utbyggere/Masiv/Havnespeilet/0havnespeilet1.jpg
Sandnes omegn
Bolig
/Utbyggere/SandnesTomte/%20KLEIVANE.jpg?x1=5&x2=2462&y1=1729&y2=3297
Nye Sandnes Rådhus
Næring  :  11.000 kvm
/Utbyggere/SandnesKommune/Nytt%20raadhus/raadhuset-nyttbilde.jpg
Skeiane
Bolig / næring : 65.000 kvm
/Utbyggere/SandnesTomte/Superunion%20Architects_skeiane%20oversiktsbilde.jpg?x1=2275&x2=5688&y1=593&y2=3155
Øster Hus Arena
Næring : 4.500 kvm
/Aktuelt/03%20-%20TOP%20VIEW%20SANDNES%20ULF.jpg?x1=0&x2=3000&y1=599&y2=1742
Elveparken
Hotell og 700 boliger : 125.000 kvm
/Utbyggere/Selvaag/park%20fra%20luften.jpg
Nye Ruten
Næring/offentlig
/Utbyggere/SandnesTomte/ruten2016/R1_2%20bilde%20omraadeplan.jpg?x1=732&x2=2924&y1=1363&y2=2915
"Det er vi som bygger Sandnes"
Sandnes Tomteselskap
Sandnes Kommune
Øster Hus
Sparebank 1
Den gule banken, Sandnes Sparebank
Masiv
Axelar
Multiconsult
Sig. Halvorsen
Bolig Partner
Sparebank Vest
Elveparken
Skjæveland Gruppen
Sagt om Sandnes
"Sandnes er verdens beste sted å bo og jobbe."

Butikkansatt / Sandnes sentrum
shutterstock_174543104
"I en rekke år har Sandnes blitt kåret til en av landest beste kommuner å drive næring i – det merker vi."

Næringsdrivende / Sandnes sentrum
"I Sandnes får du en kombinasjon av de beste kvalitetene med urban utbygging og byfornyelse. Boliger, næringsarealer og handel - tett på sjøen og med et godt kollektivtilbud"

Arnvid Nordstrand  / Selvaag Bolig
"Sandnes har gode buss- og togforbindelser, derfor slipper vi å bruke bil."

Butikkansatt / Sandnes sentrum
"I Sandnes-regionen er det for tiden flere tusen boliger under planlegging og utvikling i attraktive boligområder."

Njål Østerhus / Øster Hus
shutterstock_63302032
"I Sandnes er det mange flotte butikker, hyggelige ansatte, gode spisesteder
og et variert kulturtilbud for store og små."


Besøkende / Sandnes sentrum
"Sandnes sentrum er et kollektivt og trafikalt knutepunkt med store muligheter for utvikling av nye boliger og næringsarealer."

Torgeir Ravndal / Sandnes Tomteselskap