VI SATSER  iSANDNES
Vi satser isandnes
Sunn, attraktiv og fremtidsrettet. Sandneslauget jobber for å gjøre Sandnes til den mest foretrukne forretningsadressen i regionen!
Sandneslauget er stiftet for å videreutvikle Sandnes som en sunn by og attraktiv forretningsadresse. Innenfor dette ligger det å vise at kommunen har kompetanse, infrastruktur, byutvikling og friluftsområder som er viktige for bedrifter når de enten skal utvide eller etablere nytt.

Lauget består av viktige aktører innen byutvikling, bolig, bygg, anlegg og finansiering. Under finner du en oversikt over hvem som er med. Klikk deg inn på logoene for mer informasjon og kontaktinformasjon til de enkelte laugsmedlemmene. 


 
VISSTE DU AT... 
  • Sandnes har 6000 registrerte bedrifter fra ulike bransjer og med ulike typer kompetanse.
  • 10.000 nye boliger ventes innen 2040, i bydelene og i Sandnes sentrum. 
  • Estimert antall innbyggere i Sandnes 2050 er 98.000 (Kilde: SSB).
     
"Det er vi som bygger Sandnes"
Sandnes Kommune
Øster Hus
Sparebank 1
Den gule banken, Sandnes Sparebank
Masiv
Axelar
Multiconsult
Sig. Halvorsen
Sparebank Vest
Elveparken
Skjæveland Gruppen
Sagt om Sandnes
"Sandnes er verdens beste sted å bo og jobbe."

Butikkansatt / Sandnes sentrum
shutterstock_174543104
"I en rekke år har Sandnes blitt kåret til en av landest beste kommuner å drive næring i – det merker vi."

Næringsdrivende / Sandnes sentrum
"I Sandnes får du en kombinasjon av de beste kvalitetene med urban utbygging og byfornyelse. Boliger, næringsarealer og handel - tett på sjøen og med et godt kollektivtilbud"

Arnvid Nordstrand  / Selvaag Bolig
"Sandnes har gode buss- og togforbindelser, derfor slipper vi å bruke bil."

Butikkansatt / Sandnes sentrum
"I Sandnes-regionen er det for tiden flere tusen boliger under planlegging og utvikling i attraktive boligområder."

Njål Østerhus / Øster Hus
shutterstock_63302032
"I Sandnes er det mange flotte butikker, hyggelige ansatte, gode spisesteder
og et variert kulturtilbud for store og små."


Besøkende / Sandnes sentrum
"Sandnes sentrum er et kollektivt og trafikalt knutepunkt med store muligheter for utvikling av nye boliger og næringsarealer."

Torgeir Ravndal / Sandnes Tomteselskap