Sandnes-Search-04844

Griseviktig forskning

20.12.2021

 De skal både redde menneskeliv og bedre dyrehelse. Ved dette senteret i Sandnes driver de med forskning ingen i Norge har gjort før dem.
 – Griser likner overraskende mye på mennesker, tro det eller ei, sier Marianne Oropeza-Moe.

Hun viser vei inn i dyreavdelingen, setter seg ned og klapper en gris som kommer mot henne. 

I tillegg til å være førsteamanuensis ved NMBU Veterinærhøyskolen, er Oropeza-Moe også avdelingsleder ved forskningssenteret SEARCH i Sandnes, hvor hun nå tilbringer det meste av sin tid. 
 
Kravene til både renslighet og dyrevelferd er ekstremt høye ved SEARCH. Det er en forutsetning for gode forskningsresultater, ifølge Marianne Oropeza-Moe.
Sandnes-Search-04914

Svin og mennesker
Hun har akkurat dusjet og skiftet klær. Kravene til renslighet for å få komme inn til grisene går korona-tiltak en høy gang, pandemi eller ikke. Her inne skal det være fritt for uinviterte bakterier. Dette er verdifulle griser med et viktig samfunnsoppdrag. 
 
– Svin er veldig lik oss innvendig, både med tanke på organstørrelse og fysiologi, for eksempel når det kommer til både hjertemuskelen, lungene og nyrene. Derfor egner de seg godt til denne typen forskning og undervisning.
 
Grisene her inne er med i et forskningsprosjekt hvor målsetningen er å komme frem til utstyr og teknikk som skal føre til bedre genetikk og en mer bærekraftig måte å drive arbeid innen reproduksjon av svin på.
 
Det høres kanskje komplisert ut, og det er det også. Her ved SEARCH kombineres ulike fagretninger for å drive med forsknings- og utviklingsprosjekter som er helt unike både i Norge og internasjonalt.
 
Tverrfaglig
Arbeidet for å få senteret på plass startet allerede i 2010, med anestesilege og forsker Nils Petter Oveland og Oropeza-Moe som drivkreftene bak. 
 
– Visjonen vår er å gjøre tre ting: drive med forskning, undervisning og innovasjon. Det skal vi gjøre ved et tverrfaglig samarbeid, der vi samler veterinærpersonell, helsepersonell og teknisk personell, slik at vi sammen kan skape morgendagens løsninger. Det kan være nye behandlingsmetoder, nye diagnostiske metoder eller ny kunnskap som er til nytte for både mennesker og dyr, forklarer Oveland, som er daglig leder ved SEARCH.
 
Han leder an inn i et lyst rom fullt av maskiner og utstyr som gir følelsen av å være på et sykehus. Midt i rommet står en kombinert CT- og røntgenmaskin. Denne maskinen finnes det kun ett eksemplar av i Norge. Foreløpig. 
 
– Det unike ved denne maskinen er både at bildekvaliteten er så god, og at CT-maskinen og røntgenapparatet samarbeider. Det er mange tidstyver på et sykehus, og på et akuttmottak er all tid dyrebar. Det kan være livreddende å kunne gjøre alle undersøkelser på samme sted. 
 
Hit kan helsepersonell fra fjern og nært komme for å trenes opp i bruken av maskinen, før den kjøpes inn og blir tatt i bruk på ekte pasienter på sykehus andre steder i landet. 
 
Ved hjelp av en virkelighetsnær dukke kan Nils Petter Oveland demonstrere hvordan den kombinerte CT- og røntgenmaskinene fungerer i praksis. Foto: Peter Bryng
 
Sandnes-Search-05366

Støtte fra regionen
Å drive med denne typen forskning, utvikling og undervisning er kostbart, og det tok mange år å få tak i nok penger for å komme i gang. Tillit og støtte fra lokale såvel som nasjonale aktører underveis har vært avgjørende for senteret som ligger plassert like utenfor Sandnes, Norges syvende største by.
 
– Det har vært viktig med den lokale forankringen, både fra Sandnes kommune og fra Rogaland fylkeskommune. Vi er utrolig takknemlige for lokale bedrifter og initiativtakere som har støttet oss og heiet på oss i denne perioden. Denne støtten fra regionen har vært utrolig viktig for at SEARCH faktisk eksisterer i dag, sier Oveland.
 
Oveland driver også selskapet Safeguard Medical Nordic, som har god nytte av å kunne bruke fasilitetene til SEARCH til blant annet opplæring av beredskapspersonell. Selskapet er et eksempel på hvordan forskning kan kommersialieres og nyttiggjøres. Foto: Peter Bryng
Sandnes-Search-05177

Kommersialisering
Oveland og Oropeza-Moe er legger stor vekt på at arbeidet som gjøres her skal bære frukter langt utenfor senterets vegger. De ønsker å bidra til verdiskaping både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og satser mye på å kommersialisere forskningen de driver med. 
 
– Vi jobber jo innen det som kalles anvendt forskning. Altså forskningsprosjekter som skal kunne ende med et produkt eller en teknikk, forklarer Oropeza-Moe.

Ett eksempel er selskapet Safeguard Medical Nordic, som også har hovedkontor i Sandnes. Selskapet driver med undervisning av helse- og beredskapspersonell i prosedyrer for å redde liv, i tillegg til å utvikle utstyr som profesjonelt beredskapspersonell trenger, som blant annet nåler, spjelkeutstyr, båre- og transportutstyr.
 
Oveland er daglig leder også i dette selskapet, og for Safeguard har det vært viktig å kunne samarbeide med SEARCH for å ha fasiliteter til testing og realistisk trening av personell.
 
– Jeg måler suksessen vår også i hvor mye verdiskaping og hvor mange arbeidsplasser vi klarer å skape. Det er veldig viktig å kommersialisere forskningsresultater, fordi det til syvende og sist gir bedre pasientbehandling. Og når vi gir bedre pasientbehandling er det besparende for samfunnet. Derfor er det viktig at vi prøver å nå markedet med kunnskapen vår. Safeguard er et eksempel på dette.
 
Daglig leder Oropeza-Moe leder et ambisiøst team med målsetning om å nå ut internasjonalt med forskningen som gjøres her i enda større grad enn det de gjør i dag. Foto: Peter Bryng
Sandnes-Search-05002

Forskning i praksis
En gris dytter snuten sin mot fanget til Oropeza-Moe og grynter, uvitende om samfunnsoppdraget den har, og at den blir overvåket på en skjerm døgnet rundt. 
 
– Dyrevelferd står veldig sentralt hos oss, og vi etterlever et strengt regelverk for dyrestell. Det er viktig at dyrene har det godt når vi jobber med metoder og utstyr som skal brukes ute i felt.
 
Ingenting kan overlates til tilfeldighetene når ambisjonsnivået og høyt, og målsetningene til SEARCH strekker seg langt utover disse grisenes plassering like ved den idylliske vestlandsbyen Sandes. 
 
– Dette er et viktig prosjekt for Norge, men SEARCH har en klar målsetning om å være en sentral forsknings- og undervisningsaktør i både Norden, Europa og resten av verden innen de neste fem til ti årene. Det målet er vi allerede på god vei for å nå. 

SEARCH
  • SEARCH står for Sandnes Education and Research Center Høyland 
  • Er lokalisert ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU Sandnes, og sto klart i 2019
  • Er et biomedisinsk forskningssenter der humanmedisin og veterinærmedisin møtes
  • Skal bidra til å redde menneskeliv og bedre dyrehelse
  • Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bidrar økonomisk i prosjektet
  • Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune er bidragsytere til SEARCH, i tillegg til Sandnes Sparebank og flere andre private og offentlige aktører 
  • Samarbeider med blant annet Norsvin SA, Helse Stavanger (SUS), Universitetet i Stavanger (UiS), Fiskå Mølle AS, Universitetet i Helsinki (Finland), Safeguard Medical Nordic, University of British Columbia (Canada), Klinikk Hausken, Felleskjøpet Rogaland, Agder Chalmers University (Sverige), Smith & Nephew, Canon Medical Systems Europe og Tromp Medical

 

SISTE 5 SAKER

Det syder i Sandnes

Det syder i Sandnes

– Flytt hit, bli millionær!

– Flytt hit, bli millionær!

Havremøllens hemmelighet: Maler seg til suksess

Havremøllens hemmelighet: Maler seg til suksess

Rørleggerbedriften som ble milliardbutikk

Rørleggerbedriften som ble milliardbutikk

Fra hobbyprosjekt til veksteventyr

Fra hobbyprosjekt til veksteventyr