DJI_0812_00_03_03_01_Still004

Skjæveland Gruppen

Det familieeide industriselskapet Skjæveland Gruppen AS er en av landets ledende betongvareprodusenter. Virksomheten utvikler og produserer produkter innen kategoriene Vann og avløp, Infrastruktur, Subsea samt Mur og belegg.
Vi gir trygghet for våre kunder. De skal alltid føle seg velkomne. Vi utvikler produkter og løsninger som er fremtidsrettede og kjennetegnet av kvalitet og robusthet. Nyskapning og innovasjon har alltid preget arbeidet vårt. Fra våre familieeide fabrikker i Sandnes når vi kunder så å si over hele landet.
 
Produkter og behov
Multiblokk og Skjæveland er de to merkevarenavnene i Skjæveland Gruppen AS.  Skjæveland, etablert som Skjæveland Cementstøperi så tidlig som i 1946, er et av landets ledende merkevarer innen vann- og avløpsprodukt, inkludert nye produkt for overvannsdisponering. Produktsegmentet består også av kabelkanaler, infrastrukturelement, senkelodd, med mer. Multiblokk er blant landets største og mest innovative produserer av belegningsstein, drenerende belegg, heller, mur, kantstein, blokker og andre betongelementer for hus og hager, samt næringstomter og offentlige areal.  
 
Samfunnsansvar 
Fra første dag har det å løse utfordringer vært målet vårt. Å være en verdifull ressurs og bidragsyter til å løse dagens og morgendagens utfordringer og oppgaver, ligger til grunn både for produktutviklingen og innsatsen vår. I dette ligger også et betydelig ansvar for innsatsen i å nå FNs Bærekraftsmål. 
 
Vi arbeider for å ta vårt ansvar i innsatsen for økt bærekraft:
direkte gjennom vår egen drift
indirekte gjennom våre prosjekter
indirekte gjennom våre bidrag til samfunnet 

Klimatilpassing
Siden 2007 har Skjæveland Gruppen utviklet produkter, og senere systemverktøy, som bidrar til å løse behovene som skyldes at klimaet endres. Vi selger verktøy som tar overflatevannet i bruk som ressurs, som renser vannet, fordrøyer og infiltrerer det til grunnen, og som bidrar til flom- og skadesikring. For å demonstrere og dokumentere effekten av produktene og løsningene etablerte vi i 2015 vårt eget Test- og demonstrasjonsfelt, på Ganddal. Der deler vi kunnskap med besøkende fra hele landet. 
 
Veien videre
Skjæveland Gruppen tilbyr trygge arbeidsplasser, interessante oppgaver og raushet for de som vil noe. Vi liker utfordringer, vi ønsker å være med på å forme utviklingen og vi skal være i front.
I vår innsats for økt bærekraft har vi utviklet et nytt konsept som vil redusere CO2-utslipp i produksjon, frakt og bruk, som gir høyere grad av gjenvinning, bedre arbeidsmiljø, produkter med lengre levetid og økt bruker- og kundeverdi.
 
KONTAKTINFORMASJON
Jan Herbert Sandsmark
Tlf. +47 951 95 246
E-post: jan.herbert.sandsmark@skjeveland.no
Skjeveland%20gruppen%20logo%20rod%20og%20svart