DJI_0005-1200px

Sparebank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank har røtter i flere lokale sparebanker der den første ble startet for over 180 år siden. I dag er vi et finanskonsern for hele Sør-Norge med mer enn 350.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. 
Vi har kontorer fra Bergen i vest til Oslo i øst - og Sandnes er et satsingsområde for oss. I Sandnes har vi kontor sentralt plassert i sentrum og har et sterkt hjerte for byen. Vårt konkurransefortrinn er at vi er nærmere folk og bedrifter enn andre storbanker.

SpareBank 1 SR-Bank sin hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling, og i over 180 år har vi vært på vei mot dette målet. Gjennom å hente inn kapital til våre markedsområder er vi med på å utvikle små samfunn og byer. SR-Bank har historisk gitt en del av overskuddet til organisasjoner, lag og ulike typer allmennyttige formål som har kommet barn og voksne i vår landsdel til gode. Siden 2012 har det vært vår største eier, Sparebankstiftelsen SR-Bank, som tar denne viktige arven videre. 

Bankens telefonnummer er 915 02002.
 
Kontaktinformasjon
Merethe Stensland Bratland
E-post: Merethe.Bratland@sr-bank.no
s