DJI_0005-1200px

Den gule banken, Sandnes Sparebank

Den gule banken, Sandnes Sparebank, er byens bank og vi har vært med å bygge opp næringslivet i Sandnes i over hundre år. Samtidig viser bankens lange historie at vi har vært rådgivere, gitt lån og tatt vare på sparepengene til høy og lav i like mange år. 
Vi er byens bank og vi har vært med å bygge opp næringslivet i Sandnes i over hundre år. Samtidig viser bankens lange historie at vi har vært rådgivere, gitt lån og tatt vare på sparepengene til høy og lav i like mange år. 
Vi i Den Gule Banken er opptatt av at byen vår skal være en god by å bo og vokse opp i. Det skal være en attraktiv by å drive næringsvirksomhet i og en kjekk by å jobbe i. 
 
Banken er kjent for å ha knallflinke rådgivere, korte beslutningsveier og å være tett på kundene. Vi møter deg der du er, enten det er digitalt eller helt på ekte. 
 
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er en solid sparebank og vi gir av overskuddet tilbake til samfunnet som vi er en del av. Gjennom Det Gule Gavefondet får særlig barn, unge og eldre gaver der formålet er å skape begeistring, glede og engasjement.
 
I tillegg deler vi også overskuddet med alle kundene våre i form av kundeutbytte. Når det går godt med banken, drypper det på kundene våre. 
 

 
 
Kontaktinformasjon

Ønsker dere å bli bedre kjent med oss, ta kontakt på 51 67 67 00 eller send oss en epost: hei@sandnes-sparebank.no


 
dgb_ssb_vertikal_rgb